godz. 04:52 - czwartek 21 Listopad 2019

Grupa Azoty Kędzierzyn stawia na innowacje. Będzie ich coraz więcej

Grupa Azoty ZAK powołała Radę Innowacyjności, w skład której weszli eksperci branży chemicznej i przedstawiciele środowiska naukowego. Na specjalnej konferencji prasowej Spółka podsumowała też współpracę z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

» Pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjności odbyło się 1 lutego.

» Pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjności odbyło się 1 lutego.

Rada będzie doradzać i wspierać Zarząd Spółki przy wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w firmie w obszarze chemii specjalistycznej. Powołanie Rady jest dla nas kolejnym krokiem w budowaniu innowacyjnej firmy, zdobywającej przewagi rynkowe poprzez oferowanie specjalistycznych kompleksowych usług i serwisów wspierających produkt oczekiwany przez klientów. To wszystko po to, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę ekspertów budować przyszłość naszej spółki i wspierać tym samym całą Grupę Azoty. Innowacje to dla nas kluczowy element działania. Rada będzie szczególnie istotna przy rozwoju działalności Centrum Aplikacji OXO i Polimerów. Ponadto w 2016 roku nasze nakłady na B+R w obszarze OXO przekroczą 1% przychodów – mówi Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK.
Grupa Azoty ZAK ma za sobą wiele wdrożeń efektów współpracy z jednostkami badawczymi. Przykładem może być wielokrotnie wyróżniony plastyfikator nieftalanowy Oxoviflex®, opracowany we współpracy z ICSO „Blachownia”.
1 lutego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Innowacyjności, na którym Zarząd spółki wręczył członkom nominacje, a Rada ukonstytuowała się i przyjęła regulamin funkcjonowania. Przewodniczącym został prof. Marek Ilnicki. W skład Rady weszło siedmiu ekspertów związanych nie tylko z nauką i chemią, ale także liderów współczesnego innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwami, związanych m.in. z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Śląskim, samorządem gospodarczym czy otoczeniem przemysłu chemicznego. Rada ma obradować minimum dwa razy w roku i oceniać potencjały projektów pod kątem efektywności i zasadności. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada omawiała projekty zgłaszane przez Grupę Azoty ZAK do pierwszej edycji programu branżowego Innochem. Program współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
– Projekty do Innochem Grupy Azoty ZAK są bardzo ciekawe i doskonale wpisują się w politykę innowacyjności spółki – potwierdził prof. Marek Ilnicki – przewodniczący Rady Innowacyjności.
Powołanie Rady Innowacyjności zbiegło się z podsumowaniem współpracy Grupy Azoty ZAK S.A. z ICSO „Blachownia”. 29 stycznia br. w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca rok współpracy pomiędzy Grupą Azoty ZAK S.A. a Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.
Spółkę reprezentował prezes zarządu Adam Leszkiewicz, który w wystąpieniu do mediów skierował uwagę na znaczenie innowacji w rozwoju gospodarki i branży chemicznej, a także podkreślił rolę ICSO „Blachownia” w ramach wspólnych działań badawczo-rozwojowych.
Kierując się dalszym rozwojem Spółki, Grupa Azoty ZAK S.A. podpisała umowę o kontynuacji współpracy z jednostką, szczególnie przy opracowywaniu projektu estrów nowej generacji.
Konferencja prasowa zakończyła spotkanie Rady Naukowej, której członkiem jest prezes Adam Leszkiewicz.

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Grupa Azoty ZAK S.A. dokonała zamiany nieruchomości z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o.
  2. Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.
  3. Grupa Azoty Kędzierzyn coraz bliżej zgazowania węgla
  4. Grupa Azoty stawia na transport wodny
  5. Grupa Azoty nawiązała współpracę z Silekolem
KATEGORIA: WIADOMOŚCI z ZAK

Protection Plugin made by Web Hosting