godz. 04:42 - czwartek 21 Listopad 2019

Grupa Azoty nawiązała współpracę z Silekolem

9 stycznia 2014r. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., podpisał umowę o współpracy z kędzierzyńską spółką Silekol Sp. z o.o. należącą do Grupy Pfleiderer.

Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie dostaw produkowanego w Grupie Azoty ZAK S.A. mocznika granulowanego 46% i krystalicznego, które stanowią jeden z podstawowych  surowców do produkowanych przez Silekol Sp. z o.o. aminowych żywic klejowych.

Przedmiotowa Umowa została zawarta na okres 5 lat, od 2014 roku do 2018 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Współpraca ma charakter długoletni i strategiczny. Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi blisko 700 mln złotych netto.

„ – Współpraca z Firmą Silekol jest dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. bardzo ważna. Ma ona oczywiście swój pozytywny wymiar ekonomiczny, ale nie tylko. Dzięki tej umowie możemy nadal specjalizować się  w produkcji mocznika technicznego i  przerabiać  istotną cześć produkowanego przez nas amoniaku. Na wydziale mocznika pracuje obecnie blisko 100 osób. Kontynuacja współpracy z Silekolem uzasadnia także planowane przez Grupę Azoty ZAK S.A. inwestycje ekologiczne w tym obszarze. Kontynuacja trwającej od 2005 roku współpracy z firmą Silekol jest także dowodem jak ważne w biznesie jest sprawdzone partnerstwo i zaufanie – ocenia prezes Grupy Azoty ZAK S.A.“.

Umowę uzupełniającą na dostawy mocznika podpisały również Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy.
„Kompleksowo uzupełniające się dostawy mocznika z Kędzierzyna i Puław w kontekście zawartych dzisiaj umów uwidaczniają i wyznaczają kolejne efekty synergii w Grupie Azoty – podkreśla Adam Leszkiewicz”.

Strony Umowy uznały Grupę Azoty Zakłądy Azotowe Kędzierzyn S.A. za koordynatora w zakresie ilości, terminów i realizacji dostaw wynikających z obu Umów spółek Grupy Azoty.

Grupa Azoty ZAK S.A. to trzeci w kraju pod względem zdolności produkcyjnych wytwórca nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz jedyny w kraju i 5. w Europie producent alkoholi oxo i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie produkty znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka oferuje ponadto usługi specjalistyczne w zakresie analityki laboratoryjnej i środowiskowej.

Grupa Azoty – jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej.

źródło: Grupa Azoty S.A.

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Ten kontrakt jest wart 700 mln zł
  2. Za nami kolejny dobry rok
  3. Grupa Azoty ZAK S.A. na prestiżowej konferencji producentów PVC
  4. Grupa Azoty stawia na transport wodny
  5. Grupa Azoty ZAK S.A. dokonała zamiany nieruchomości z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o.
KATEGORIA: AKTUALNOŚCI

Protection Plugin made by Web Hosting