godz. 19:48 - niedziela 15 Grudzień 2019

Pod Ciskiem odnaleziono szczątki wojownika sprzed 4 tysięcy lat

Pochówek jest bardzo bogaty w ozdoby wykonane z metali, w tym miedzi i brązu. To już kolejne takie znalezisko we wsi Dzielnica. 

fot. facebook.com/tvpopole

Naukowcy już kilka lat remu odkryli tam ślady dawnej osady. Najnowsze odkrycie jest wyjątkowe. Naukowcy znaleźli w ziemi szczątki kogoś bardzo ważnego, prawdopodobnie wojownika. – Jest to pochówek związany z osobą charakteryzującą się wysoką pozycją społeczną, wysokim statusem. Pochówek jest bardzo bogaty w ozdoby wykonane z metali, w tym miedzi i brązu – mówi w rozmowie z dziennikarzami dr Mirosław Furmanek, archeolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy okazji znaleziono także groty strzał. Prace archeologiczne będą tam prowadzone w dalszym ciągu. Z badań wykopaliskowych wynika że już u schyłku starszej epoki kamienia istniały w zakolach rzeki Odry osady. Pierwszymi gospodarzami na terenie obecnej Gminy Cisek byli przybywający tu prawdopodobnie z południa przez Bramę Morawską łowcy mamutów, reniferów, wołów piżmowych i lisów polarnych. Około czwartego tysiąclecia p. n. e. nowa fala emigracyjna ludów południowych przyczyniła się do gwałtownej przemiany w gospodarce tutejszych mieszkańców. Z ustąpieniem lodowca, najpierw na mokradłach i rozlewiskach Odry rozwinęło się rybołówstwo i łowiectwo ptactwa wodnego, a następnie produkcja zwierzęca i roślinnych środków spożywczych. Zaczęło się rolnictwo i hodowla, co u schyłku młodszej epoki kamienia doprowadziło do wykorzystania w pracach polowych siły pociągowej zwierząt. Na przełomie XVIII i XVII w. p. n. e. pojawiają się tu przedmioty wykonane z brązu, początkowo ozdoby, a potem narzędzia i broń. Na przełomie II i I tysiąclecia p. n. e. istniała na naszych terenach kultura łużycka (prasłowianie). Nowa rewolucja cywilizacyjna nastąpiła w VI w. p. n. e., kiedy ludność tu mieszkająca wkroczyła w epokę żelaza, co wpłynęło na ogólny wzrost zamożności i stopy życiowej tutejszych mieszkańców. Pomiędzy III i II w. p. n. e. nastąpiły – jak zresztą w całej południowej części Śląska – gwałtowne przemiany społeczno-gospodarcze, spowodowane kolonizacją tej ziemi przez wysoko ucywilizowane plemiona celtyckie. W pierwszych wiekach naszej ery pojawia się tu miejscowe rzemiosło, zaczął rozwijać się handel tutejszej ludności z kupcami rzymskimi, czego materialnym dowodem są znalezione tu monety rzymskie. Przez tę ziemię prowadziło przecież odgałęzienie tzw. szlaku bursztynowego z Kalisza przez Opole i Bramę Morawską do Adriatyku. Wtedy też rozrastały się osady Ciska i innych pomiędzy Koźlem a Raciborzem zaznaczone na najstarszej mapie Górnego Śląska z 866 roku.

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Odnaleziono rezydencję kozielskiego księcia
  2. Ptasia grypa spustoszyła hodowle drobiu pod Ciskiem
  3. Pod Koźlem znaleziono szczątki 125 żołnierzy z dywizji SS
  4. Znaleźli kolejne szczątki samolotu z czasów drugiej wojny
  5. Wydajemy 120 tysięcy złotych na likwidację dzikich wysypisk
KATEGORIA: AKTUALNOŚCI, WERSJA PAPIEROWA

Protection Plugin made by Web Hosting