godz. 05:41 - czwartek 21 Listopad 2019

Port w Azotach znów ożyje

Grupa Azoty ZAK S.A. była gospodarzem konferencji poświęconej perspektywom rozwoju żeglugi na Odrze z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

» Obecnie już z Kędzierzyna nasze produkty mogłyby być spławiane Odrą – zwraca uwagę prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusz Gramza.

» Obecnie już z Kędzierzyna nasze produkty mogłyby być spławiane Odrą – zwraca uwagę prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusz Gramza.

Prezentacją działań rządu w zakresie ożywienia żeglugi śródlądowej w Polsce, w tym na rzece Odrze, rozpoczęto spotkanie w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej. Inicjatorem tego wydarzenia m.in. z armatorami żeglugi śródlądowej był Adrian Czubak, wojewoda opolski. W konferencji uczestniczył m.in. Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ Przemysław Daca. Perspektywy i realne działania na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze były głównym tematem spotkania. Omówiono m.in. perspektywy modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej i pobudzenia biznesu wokół rzeki. Miejscem tej niezwykle interesującej debaty na temat kondycji krajowej żeglugi śródlądowej, a także obecnych i przyszłych działań na rzecz jej wzmocnienia był teren kędzierzyńskich zakładów Grupy Azoty ZAK S.A. – To miejsce z bogatą historią i doświadczeniem w zakresie transportu rzecznego. Jeszcze w latach 70. XX wieku uruchomiono tu port przeładunkowy na Kanale Gliwickim, który dziś jest nieczynny. Wkrótce jednak to się zmieni – zapowiedział wojewoda opolski. Rzeczywiście, zarząd Grupy Azoty ZAK S.A. jest otwarty na transport surowców i swych towarów Odrzańską Drogą Wodną. – W latach 70. towary z Zakładów Azotowych Kędzierzyn były transportowane koleją do Szczecina i stamtąd dalej drogą morską wypływały w szeroki świat. Tymczasem obecnie już z Kędzierzyna mogłyby być spławiane Odrą – zwraca uwagę prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusz Gramza. Szanse na to są, gdyż ożywienie żeglugi śródlądowej i jej dynamiczny rozwój to jeden z najważniejszych punktów programu Prawa i Sprawiedliwości, zaprezentowanego przed ubiegłorocznymi, zwycięskimi dla tej partii wyborami. Realizacja zapowiedzi rozpoczęła się już w chwili formowania rządu premier Beaty Szydło, w ramach którego utworzono Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prezentacja działań rządu na rzecz ożywienia żeglugi śródlądowej w Polsce była jednym z tematów kilkugodzinnej dyskusji. Zaproszeni na spotkanie armatorzy dzielili się swoimi uwagami na temat modernizacji Odry, a także odnosili się do nowych trendów w transporcie rzecznym w Europie. Przedstawiciele ministerstwa zaproponowali armatorom, aby przesłali wszelkie uwagi na piśmie. – To są cenne uwagi, z którymi chcemy się dokładnie zapoznać – deklarowali. Obecnie kluczowym celem jest włączenie Odrzańskiej Drogi Wodnej do europejskiego systemu szlaków śródlądowych. Od tego zależy skala możliwych do pozyskania funduszy na modernizację koryta i urządzeń hydrotechnicznych na Odrze oraz tempo prac w tym zakresie.

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Przyszli marynarze dostaną solidne wsparcie
  2. Stawiają na integrację i innowacyjność
  3. Razem na rzecz Odrzańskiej Drogi Wodnej
  4. W Kędzierzynie-Koźlu powstanie Centrum Badań i Rozwoju
  5. Grupa Azoty stawia na transport wodny
KATEGORIA: WIADOMOŚCI z ZAK

Protection Plugin made by Web Hosting