godz. 01:41 - piątek 28 Luty 2020

Troskliwi i odpowiedzialni za środowisko naturalne

11 października, podczas XIV Forum Ekologicznego Branży Chemicznej w Toruniu, wręczono certyfikaty wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania ResponsibleCare. Grupa Azoty ZAK S.A. po raz trzeci otrzymała potwierdzenie zgodności z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tym samym firma z Kędzierzyna-Koźla uzyskała przedłużenie certyfikacji do 2021 roku. Ramowy System Zarządzania jest elementem realizacji Programu ResponsibleCare (pol. „Odpowiedzialność i Troska”®). Grupa Azoty ZAK S.A. była jedną z trzech pierwszych firm (realizatorów programu „Odpowiedzialność i Troska®”), które w marcu 2007 r. przystąpiły do pilotażowego programu wdrażania Ramowego Systemu Zarządzania RC w Polsce. Podstawowym celem Ramowego Systemu Zarządzania jest wprowadzenie wytycznych, które ułatwią spółce przeprowadzenie przeglądu własnej pozycji oraz zintegrowania spraw wynikających z realizowanych zasad programu Odpowiedzialność i Troska® z procesami handlowymi. Powyższy program Grupa Azoty ZAK S.A. realizuje od 1994 roku. W związku z jego założeniami spółka dobrowolnie zobowiązuje się do nieustannej poprawy swojej działalności w obszarach ochrony środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa procesowego. W tym celu opracowywane są zestawienia prezentujące istotne wskaźniki oddziaływania na środowisko, a także bezpieczeństwa pracy, zdrowia i dystrybucji produktów. Ponadto spółka na bieżąco informuje lokalną społeczność i władze administracyjne o efektach działań podejmowanychw zakresie minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, poprawy warunków pracy oraz profilaktyki zdrowotnej, a także znaczących wydarzeniach związanych z realizacją Programu.

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Wrześniowe Dni Bezpieczeństwa Pracy
  2. Jubileuszowe uznanie dla ZAK
  3. Kędzierzyńskie nawozy z prestiżowym certyfikatem
  4. Ten program to wyraz troski o klienta
  5. Profilaktyka w trosce o zdrowie pracowników
KATEGORIA: WIADOMOŚCI z ZAK

Protection Plugin made by Web Hosting