godz. 01:57 - piątek 28 Luty 2020

W Sławięcicach warto być chemicznym prymusem

Grupa Azoty ZAK S.A. kolejny raz ufundowała stypendia dla najlepszych uczniów klas chemicznych Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Ich wręczenie nastąpiło w środę.

Uczniowie klas chemicznych pod patronatem Grupy Azoty ZAK S.A. z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom, a firma z dumą wręcza im stypendia naukowe na bieżący semestr. W środę otrzymała je liczna i największa jak dotąd grupa, bo aż dwudziestu uczniów Zespołu Szkół nr 3. Tym razem podczas kwalifikacji liczyło się nie tylko imponujące świadectwo, ale również udział w konkursach i olimpiadach. Od 2013 roku Grupa Azoty ZAK S.A. sprawuje patronat nad klasą chemiczną Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. Zakłada on między innymi przyznawanie stypendium po zakończeniu pierwszego roku nauki. Stypendium przyznawane jest na poszczególne semestry, w oparciu o następujące kryteria: Średnia uzyskanych ocen – min. 4,75; ocena z chemii – min. 5; ocena z chemii rozszerzonej, matematyki i fizyki – min. 4; średnia ocen z przedmiotów zawodowych w klasie I – min. 4,5; średnia ocen z przedmiotów zawodowych klas II – min. 4,0; zachowanie – min. dobre. Patronat obejmuje również wsparcie merytoryczne szkoły w postaci m.in. zajęć z wykwalifikowaną kadrą Spółki, realizacji przedmiotu szkolnego Pracownia Technologiczna i praktyk zawodowych na terenie Spółki, oraz wsparcia w wyposażeniu laboratorium szkolnego. – Cieszymy się, że nasi stypendyści postawili właśnie na chemię i mamy nadzieję, że na dalszych etapach edukacji będą kontynuować rozwój w tym kierunku. Liczymy, że w przyszłości przyczynią się do powstania innowacyjnych rozwiązań w obszarze techniki i technologii chemicznej. – Na szczególne wyróżnienie w tym roku zasługuje Sandra Franecki. Tak imponujących wyników nie widuje się często – mówiła Iwona Drozdowicz-Tomaszek, wręczająca certyfikaty w imieniu Spółki

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Stypendia zostały rozdane
  2. Stypendia naukowe Grupy Azoty ZAK S.A. dla klasy chemicznej rozdane
  3. Wspieramy zdolnych chemików
  4. Stypendia rozdane, czas na „Chemiczną głowę”
  5. Wspieramy kuźnię naszych przyszłych kadr
KATEGORIA: WIADOMOŚCI z ZAK

Protection Plugin made by Web Hosting