godz. 00:30 - piątek 28 Luty 2020

Warto zobaczć film o Alfonsie Zgrzebnioku z Dziergowic

Autorem obrazu „Śmiałek z Dziergowic” jest Leszek Myczka. Projekcja odbyła się w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Baszcie przy ul. Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Rok 2017 jest w województwie rokiem Alfonsa Zgrzebnioka, powstańca, polskiego patrioty, którego życiorys streszczono w filmie „Śmiałek z Dziergowic”. Projekcję obrazu zorganizowano kilka dni temu w kozielskiej Baszcie. Alfons Zgrzebniok urodził się 16 sierpnia 1891 r. we wsi Dziergowice koło Koźla. Był pierwszym z dziewięciorga dzieci Franciszka i Tekli. W czasie studiów wstąpił do polskiej organizacji narodowej Związek Młodzieży Polskiej „Zet” związanej z Ligą Narodową, której głównym celem programowym było dążenie do niepodległości Polski. W 1914 r. powołany do „służby cesarzowi” i skierowany na front zachodni. Za swoje zasługi na froncie uzyskał stopień porucznika. Zgrzebniok w czasie działań wojennych był trzykrotnie ranny. Po zakończeniu wojny stacjonował przez pewien okres w garnizonie kozielskim. Jednocześnie zaangażował się w działania Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Mianowany został komendantem POW GŚ1. na powiat kozielski oraz raciborski. Celem organizacji było wspieranie odradzającego się po ponad stuletniej niewoli państwa polskiego, którego nierozerwalną częścią miał być Śląsk. Cel ten, w opinii Zgrzebnioka i członków POW można było osiągnąć jedynie poprzez zbrojne wystąpienie, do czego organizacja potrzebowała uzbrojenia. Zgrzebniok okazał się nieoceniony w tym działaniu. W mundurze niemieckiego oficera pojawił się w koszarach Grenzschutzu w Koźlu, gdzie na podstawie fałszywych rozkazów, z których wynikało, że przeprowadza tajną operację na zlecenie samego Berlina, wywiózł potrzebną organizacji broń i amunicję. Na początku marca 1919 r. został jednak aresztowany i osadzony w Raciborzu skąd jednak uciekł przekonując pilnującego go oficera, którym okazał się przyjaciel z wojska, że został aresztowany omyłkowo. Po tym wyczynie wystawiono za nim list gończy, w którym nazwano Zgrzebnioka „największym polskim bandytą w okręgu kozielskim”. W sierpniu 1919 r. został komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej i jednym z dowódców pierwszego powstania śląskiego, które trwało od 17 do 24 sierpnia 1919 r. Brał udział we wszystkich powstaniach śląskich. Zmarł podczas urlopu 15 stycznia 1937 r. w Marcinkowicach pod Nowym Sączem. Pochowany został, zgodnie z własną wolą, w kwaterze dowódców powstańczych na cmentarzu w Rybniku.

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Co się u nas wydarzyło po 11 listopada 1918 roku
  2. Czekamy na film Pawła Maślony
  3. Na tropach wojsk Komendanta
  4. Drogo, długo, ale warto
  5. Awansował z Koźla do Sztabu Generalnego
KATEGORIA: KULTURA, WERSJA PAPIEROWA

Protection Plugin made by Web Hosting